Thời sự

TP.HCM: Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

TP.HCM: Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
02/02/2016 11:00 am

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2016. Theo đó, ngoài tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan...

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Tổng bí thư
Chủ tịch nước
Thủ tướng
Chủ tịch Quốc hội

Liên hệ

Xin gửi bài viết và thư góp ý về
banbientap@nguyenthithuha.net
Website nguyenthetrung.net Đánh giá bởi Google Plus on Mar 15 2012 - 5.0