Thời sự

Đề xuất mô hình ‘thành phố trong thành phố’

Đề xuất mô hình ‘thành phố trong thành phố’
30/09/2014 5:10 pm

Chiều 30/9, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương với nhiều nội dung quan trọng. Trình bày tờ trình dự án luật,...

Sơ đồ Nhà nước

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Tổng bí thư
Chủ tịch nước
Thủ tướng
Chủ tịch Quốc hội

Website biển đảo

Trường sa Hoàng sa

Liên hệ

Xin gửi bài viết và thư góp ý về
banbientap@nguyenthithuha.net
Website nguyenthetrung.net Đánh giá bởi Google Plus on Mar 15 2012 - 5.0